บท ผู้ดูแลระบบ/Webmaster
พระมหาบุญโฮม ปริปุณฺณสีโล (บุญโฮม ไชยฤทธิ์)
        ป.ธ.๕, น.ธ.เอก,ศษ.บ.,MPA.(นิด้า)

*************
 
Image

      เว็บไซต์แหล่งค้นคว้าข้อมูลกลับมาแล้ว ภายใต้ชื่อใหม่ "มหาบุญโฮม.คอม" เว็บไซต์เพื่อสนับสนุนกิจการพระพุทธศาสนา : นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารกิจการคณะสงฆ์ พระธรรมทูต วิปัสสนาจารย์ และพุทธบริษัท พร้อมทั้งนำเสนอสาระ ธรรมะ อย่างรอบด้าน เพื่อประโยชน์และความสุขแก่มวลมนุษย์ชาติอย่างสูงสุด

******************

            ตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ เป็นต้นมา ข้าพเจ้าได้ทำเว็บไซต์ สำนักงานเจ้าคณะภาค ๑๖ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งต่าง ๆ ของคณะสงฆ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เจ้าคณะ พระสังฆาธิการ เลขานุการเจ้าคณะ เลขานุการรองเจ้าคณะ นักเรียน นักศึกษาในโรงเรียน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยทั้งของคณะสงฆ์และทั่วไป ได้ใช้เป็นแหล่งแก่การศึกษาค้นคว้า ข้อมูลในการทำรายงาน วิขัย ฯลฯ ซึ่งโด่งดังไปทั่ว กระทั่ง ๒๕ ธ.ค. ๒๕๕๕ ข้าพเจ้าได้พ้นตำแหน่งเลขานุการเจ้าคณะภาค ๑๖ เพื่อไปศึกษาต่อปริญญาโท ทำให้ต่ออายุโดเมนเนมไม่ได้ จึงปล่อยให้เว็บไซตหมดอายุ (มิใช่อำนาจ หน้าที่ โดยตรงในการต่ออายุตามกฏหมาย เพราะอาจพลาด อาจมีความผิดตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ และกฎหมายอื่นๆ จึงตั้งใจเรียนอย่างเดียว ปล่อยเรื่องเว็บไซต์ไว้ให้เป็นหน้าที่ของผู้เข้ามารับตำแหน่งใหม่ได้ดำเนินการ) และแล้วเว็บไซต์ดังกล่าวก็สูญหายไปในที่สุด มีหลายท่านโวยวาย ตัดพ้อ ต่อว่าข้าพเจ้าว่าตัดช่องน้อยแต่พอตัว ฯลฯ ทำให้คนอื่นไม่มีแหล่งค้นคว้าข้อมูลในการปฏิบัติงานในตำแหน่ง ไม่มีแหล่งข้อมูลทำรายงาน วิจัย ฯลฯ ขณะเดียวกันก็มีหลายท่านถามถึงและขอร้องให้ทำขึ้นมาใหม่ แต่ข้าพเจ้าก็ทำตามไม่ได้ เพราะไม่มีทั้งเวลาและงบประมาณ


            มาวันนี้ ข้าพเจ้าศึกษาจบตามที่ตั้งใจหวัง หมดภาระด้านการศึกษา และได้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ เช่น พระวิปัสสนาจารย์ พระธรรมทูต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อบรมพระธรรมทูต จึงใคร่จะใช้ความสามารถพิเศษที่มีอยู่ ทำหน้าที่พระธรรมทูตเผยแพร่ในแนวใหม่โดยใช้อินเตอร์เนต เป็นเครื่องมือ ประกอบกับมีเงินอยู่จำนวนหนึ่ง จึงจดทะเบียนโดเมนเนม http://www.mahabunhome.com (พร้อมโฮสท์) ๑ ปี เนื่องจากมีงบจำกัดจึงจดทะเบียน ๑ ปี แบบแก้ขัดไปก่อน แล้วค่อยทะยอยหยอดกระปุกจดทะเบียนปีต่อปี คาดว่าน่าจะสู้ไหว ครับ

            เนื่องจากใช้เวลาเขียนเพียง ๑ วัน เศษ ข้อมูลจึงยังไม่ค่อยสมบูรณ์ บางคลิ๊กอาจจะไม่มีผล ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ ซึ่งจะพยายามปรับปรุงให้สมบูรณ์ในโอกาสต่อไป เพื่อประโยชน์แก่การบริหารกิจการคณะสงฆ์และพวกเราชาวพุทธต่อไป ครับ

 

***************

นโยบายการมีส่วนร่วม.-
     ท่านที่มีจิตศรัทธาประสงค์จะสนับสนุนงานเผยแพร่ธรรมะของคณะสงฆ์ส่วนนี้ สามารถโอนเงินเข้า “ธนาคารกรุงไทย สาขาสุราษฎร์ธานี บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ ๘๐๗-๐-๑๐๒๑๔-๔ ชื่อบัญชี พระมหาบุญโฮม ปริปุณณสีโล” ก็จะเป็นบุญกุศลและเป็นที่น่าอนุโมทนาอย่างยิ่ง และหลังจากโอนแล้ว ขอความกรุณาแจ้งมาให้ทราบด้วย เพื่อเป็นข้อมูลต่อไป ที่
E-mail : watthasai@gmail.com


กลับไปหน้า Web วัดท่าไทร
ไป Web ศูนย์พัฒนาคุณธรรมภาคใต้
ไป Web วิทยุชุมชนตำบลท่าทองใหม่
ไป Web ชมรมวีอาร์ร้อยเกาะสุราษฎร์ธานี